2-PHD KONGRESİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Parkinson Hastalığı Kongresi’nde sunulan bilimsel kalitesi yüksek bildirilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla kabul edilen bildiriler arasından seçilen çalışmalara verilen ödüldür.

Ödüle uygun görülen bildiri ya da bildiriler, o yılki PHD kongresinde belirlenen ödül kurulu tarafından belirlenir. Ödül miktarı her yıl PHD yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ödüle layık görülen çalışmalar birden fazla araştırmacı tarafından gerçekleştirildiyse, ödül araştırmacılar arasında bölüştürülür.

En iyi çalışma

  • 5.000 TL
  • 3.000 TL
  • 2.000 TL