4-PHD EĞİTİM BURSLARI

Parkinson Hastalığı Derneği; her yıl 6 aya kadar yurt dışı ve yurt içi eğitim bursu verecektir. Dernek üyeleri arasından hareket bozuklukları konusunda eğitim ve tecrübesini artırmak isteyen adaylar eğitim bursundan yararlanabilirler. Aday başvuru koşulları ve destek miktarları her yıl PHD yönetim kurulu tarafından belirlenir. Eğitim bursu başvuruları iki ayrı dönemde Eylül ve Nisan aylarında yapılabilir (başvuru son tarihleri 30 Eylül ve 30 Nisan olacaktır).

Yurt dışı eğitim için destek miktarı gidiş-dönüş uçak bileti (maksimum 500 Dolar) ve ayda 1000 Dolar, yurt içi eğitim için destek miktarı gidiş-dönüş uçak bileti (maksimum 150 TL) ve ayda 1000 Türk Lirası şeklindedir.

Her yıl 2 üyeye yurtiçi ve 1 üyeye yurtdışı eğitim desteği verilecektir. Bu bursun başvuru koşulları aşağıdadır:

  • Nöroloji uzmanı veya uzmanlık eğitimi alan, kırk yaş altında PHD üyelerine verilir. Başvurunun kabul veya reddine PHD yönetim kurulu karar verir.
  • Başvuran eğer bir kurumda çalışmaktaysa Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ya da Klinik Şefliği’nin onay yazısı gereklidir. Başvuruya gidilecek kurumun kabul yazısı da eklenmelidir.
  • İsteklinin özgeçmişi ve bilimsel yayınlarının bir listesinin yanı sıra, ne amaçla eğitime gideceği, bunun kendisine ve kurumuna sağlayacağı muhtemel katkı konusunda bir yazı da sunması gereklidir.
  • Aday, biri varsa kendi çalıştığı kurumdan, diğeri dışarıdan bir eğitim kurumundan olmak üzere hareket bozuklukları ile ilgilenen 2 farklı öğretim üyesinden referans mektubu sunmak durumundadır.
  • Aday, yurtdışı bursu için başvurduğu takdirde bu faaliyetlerini yürütebilecek düzeyde gideceği ülkenin dilini bildiğini belgelendirmek zorundadır. Aday, okul diploması, ve varsa TOEFL, İELS veya YDS gibi testlerden aldığı puanı gösterir belgeyle başvurabilir.
  • Her üye yalnızca bir kez bu destekten yararlanabilir. Başka kuruluş veya dernekten destek alan adaylar bunu başvuru sırasında bildirmek zorundadır. Bu bildirimin yapılmaması desteğin kesilmesine yol açar.
  • Burs sayısı ve aylık destek miktarı her yıl PHD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
  • Başvurular hem elektronik hem de posta ile yapılmalıdır.