1-PHD ARAŞTIRMA PROJESİ DESTEKLERİ

Parkinson Hastalığı ve diğer hareket bozuklukları alanında bilime katkı sağlama potansiyeli olan epidemiyolojik, klinik veya deneysel çalışmalar PHD tarafından desteklenir. Her yıl en fazla 3 araştırma projesi, maksimum destek miktarı 50.000.- TL olmak üzere PHD Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği hakem kurulunun değerlendirmesi ile desteklenecektir.

Destek istenen proje önerisi PHD proje önerisi kurallarına göre hazırlanarak, PHD Yönetim Kurulu’na sunulur. Proje başvuruları iki ayrı dönemde Eylül ve Nisan aylarında yapılabilir (başvuru son tarihleri 30 Eylül ve 30 Nisan olacaktır). Destek miktarları PHD Yönetim Kurulu tarafından her yıl tekrar belirlenir.