Türk Nöroloji Derneği ve Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Çalışma Grubu

 

Moderatör

 1. Dr. Raif Çakmur

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 

Aktif Üyeler:

 1. Doç. Dr Ahmet Acarer

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. M. Cenk Akbostancı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. Ali Akyol

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. Önder Akyürekli

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Emekli

 1. Dr. Sibel Altınayar

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Emekli

 1. Dr. Hülya Apaydın

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. Dursun Aygün

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Doç Dr. Hatice Balaban

Liv Hospital, Nöroloji Kliniği, Ankara

 1. Doç. Dr. Banu Özen Barut

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

 1. Dr. Özgür Öztop Çakmak

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D.

 1. Doç. Dr. Gül Yalçın-Çakmaklı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Öğr. Üyesi F. Nazlı Durmaz Çelik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

 1. Dr. Beril Dönmez Çolakoğlu

Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. Zafer Çolakoğlu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji

 1. Dr. Selçuk Çomoğlu

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji, Ankara

 1. Dr. Yıldız Değirmenci

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. Meltem Demirkıran

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D.

 1. Dr. Okan Doğu

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Doç. Dr. Hakan Ekmekci

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

 1. Dr. Bülent Elibol

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. Murat Emre

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD- Emekli

 1. Dr. F. Sibel Ertan

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Doç. Dr. Gençer Genç

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

 1. Doç. Dr Sibel Güler

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Doç. Dr. Murat Gültekin

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. Dilek İnce Günal

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Doç. Dr. Aysegul Gündüz,

İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. Haşmet Hanağası

İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. Pervin K. İşeri

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Emekli

 1. Dr. Hakan Kaleağası

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Doç. Dr. Yeşim Sücüllü Karadağ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği

 1. Dr. Gülay Kenangil

Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medicalpark Park, Nöroloji Kliniği

 1. Dr. Güneş Kızıltan

İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Doç. Dr. Bilge Koçer

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji, Ankara

 1. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

 1. Dr. Yaşar Kütükçü

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, İstanbul

 1. Dr. E.Esra Okuyucu

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. Ç. Sevda Erer Özbek

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Doç. Dr. Serkan Özben

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

 1. Doç. Dr. Tuba Saziye Ozcan

İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

 1. Doç. Dr. Betül Özdilek  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. Sibel Özekmekçi

MedAmerikan Tıp Merkezi, Nöroloji Kliniği

 1. Dr. Feriha Özer

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

 1. Dr. Serhat Özkan

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. Sehür Sibel Özkaynak

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr.Yaprak Seçil

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. Hüseyin Şahin

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Doç. Dr. Aysu Şen

Bakırköy Ord.Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Eği. Ve Araş. Hast. Nöroloji Kliniği

 1. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr.Figen Tokuçoğlu

Balıkesir Üniversitesi Nöroloji AD

 1. Dr. Esen Saka Topçuoğlu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Emekli

 1. Dr. Zeynep Tüfekçioğlu

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

 1. Doç. Dr. Yakup Türkel

Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi Nöroloji Kliniği

 1. Dr. Zuhal Yapıcı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. Jale Yazıcı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Emekli

 1. Dr. Gülsen Babacan Yıldız

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 1. Dr. Mehmet Zarifoğlu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD