Parkinson Hastalığı Derneği (PHD), Türkiye’de Parkinson Hastalığı ve hareket bozuklukları alanında bilgi birikimini artırmak, bu alanlarda bilimsel araştırmaların gelişimini arttırmak, bu hastalıklarla ilgilenen üyelerinin uluslararası düzeyde bilgiye sahip olmasını ve bilime katkı sunulabilme olanağı bulmasını sağlamak amacıyla her yıl ödül ve burs şeklinde destek vermeye karar vermiştir. Bu amaçla ilk başvurular Eylül 2014 de yapılabilecektir.

Ödül ve burs programları aşağıda özetlenmiştir. Bu programlara başvuracak adayların PHD’ ye üye olması, aidat borcunun olmaması ve Parkinson Hastalığı ve Hareket bozuklukları alanı ile ilgili hekim veya diğer sağlık personeli olması gereklidir.

Ödül ve Destek Programları

  • PHD Araştırma Projesi Destekleri
  • PHD Kongresi Bildiri Ödülleri
  • PHD Ulusal Ve Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılım Bursları
  • PHD Eğitim Bursları