Başkan
Prof. Dr. Raif Çakmur
Genel Sekreter
Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu.
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Cenk Akbostancı
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Dilek İnce Günal
Sayman
Prof. Dr. Haşmet Hanağası