Bildiğiniz gibi Parkinson hastalığı başta olmak üzere tüm hareket bozuklukları için bilimsel birikimimiz büyük bir hızla artıyor. Bu alanda etyopatogeneze yönelik çalışmalar ve genetik araştırmalardan elde edilen veriler sayesinde hastalık süreçlerini giderek daha iyi anlamaktayız. Buna paralel olarak görüntüleme teknikleri ve elektrofizyolojik yöntemlerdeki ilerlemeler sayesinde hastalıkları daha iyi tanımaktayız. Tüm bu gelişmeler ışığında klinikte uyguladığımız medikal ve cerrahi tedavilerde yeni ve daha başarılı yaklaşımlar gündeme gelirken, çoğu nörodejeneratif nitelikte olan bu hastalık süreçlerine karşı etkin koruyucu veya düzeltici yöntemler bulma konusundaki umutlarımız da artmaktadır.

Bu sebeple her iki yılda bir, sizlerin de çok değeri katkılarınızla Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi’ni gerçekleştirmeyiz. Bu kongrede alanlarında deneyimli ulusal ve uluslararası uzman konuşmacılarımızla beraber hareket bozukluklarında son bilgi ve beceri birikimlerini, güncel klinik tanı ve tedavi yaklaşımlarını sizlerle paylaşmayı dilemekteyiz. Kongre katılımlarının zorluğunu göz önünde tutarak bu kongrede yoğun eğitim oturumları yanında, poster ve sözel sunumla katılımın da çok sayıda olması hedefiyle özellikle genç meslektaşlarımıza yönelik destek ve teşvik programları düzenlemeyi planlıyoruz.

En son gerçekleştirilen 12. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi ile ilgili bilgilere ulaşmak için sitemize başvurabilirsiniz.

 

http://www.parkinson2017.org/index.php