Parkinson Hastalığı Tedavi’sinde Tartışmalı Fikirler Toplantısı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği olarak Parkinson Hastalığı Tedavi’sinde Tartışmalı Fikirler Toplantısı 28-29 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlemeyi planlıyoruz.

Bildiğiniz gibi Parkinson hastalığı için bilimsel birikimimiz büyük bir hızla artıyor. Bu alanda etyopatogeneze yönelik çalışmalar ve genetik araştırmalardan elde edilen veriler sayesinde hastalık süreçlerini giderek daha iyi anlamaktayız. Buna paralel olarak görüntüleme teknikleri ve elektrofizyolojik yöntemlerdeki ilerlemeler sayesinde hastalıkları daha iyi tanımaktayız. Tüm bu gelişmeler ışığında klinikte uyguladığımız medikal ve cerrahi tedavilerde yeni ve daha başarılı yaklaşımlar gündeme gelirken, çoğu nörodejeneratif nitelikte olan bu hastalık süreçlerine karşı etkin koruyucu veya düzeltici yöntemler bulma konusundaki umutlarımız da artmaktadır.

Toplantımızda alanlarında deneyimli ulusal ve uluslararası uzman konuşmacılarımızla beraber parkinson hastalığı tedavi’sinde son bilgi ve beceri birikimlerini, güncel klinik tanı ve tedavi yaklaşımlarını sizlerle paylaşmayı dilemekteyiz.

Parkinson Hastalığı Derneği Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Raif Çakmur

Daha fazla bilgi için tıklayınız.