Türk Nöroloji Derneği ve Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği
Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Çalışma Grubu

Moderatör
1. Prof. Dr. Raif Çakmur
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Aktif Üyeler:
2. Prof. Dr. M. Cenk Akbostancı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
3. Prof. Dr. Ali Akyol
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
4. Prof. Dr. Önder Akyürekli
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
5. Prof. Dr. Sibel Altınayar
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
6. Prof. Dr. Hülya Apaydın
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD
7. Prof. Dr. Dursun Aygün
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
8. Doç Dr. Hatice Balaban
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
9. Doç. Dr. Banu Özen Barut
Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
10. Uzm. Dr. Gül Yalçın-Çakmaklı
Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
11. Yard. Doç. Dr. F. Nazlı Durmaz Çelik
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.
12. Prof. Dr. Beril Dönmez Çolakoğlu
Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji AD
13. Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
14. Doç. Dr. Yıldız Değirmenci
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
15. Prof. Dr. Meltem Demirkıran
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
16. Prof. Dr. Okan Doğu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
17. Prof. Dr. Bülent Elibol
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
18. Prof. Dr. Murat Emre
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD
19. Prof. Dr. F. Sibel Ertan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD
20. Doç. Dr.Gençer Genç
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Şişli İstanbul
21.Doç. Dr Sibel Güler
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
22. Doç. Dr. Murat Gültekin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
23. Prof. Dr. Dilek İnce Günal
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
24. Doç. Dr. Aysegul Gündüz,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD
25. Prof. Dr. Haşmet Hanağası
İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD
26. Prof. Dr. Pervin K. İşeri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
27. Doç. Dr. Hakan Kaleağası
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
28. Doç. Dr. Yeşim Sücüllü Karadağ
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
29. Doç. Dr. Gülay Kenangil
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
30. Prof. Dr. Güneş Kızıltan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD
31. Doç. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci
İzmir Bozyaka EAH Nöroloji Kliniği
32. Prof. Dr. Yaşar Kütükçü
Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, İstanbul
33. Doç. Dr. E.Esra Okuyucu
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
34. Doç. Dr. Ç. Sevda Erer Özbek
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
35. Doç. Dr. Tuba Saziye Ozcan
Ordu Universitesi, Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.
36. Doç. Dr. Betül Özdilek
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
37. Prof. Dr. Sibel Özekmekçi
Med Amerikan Tıp Merkezi, Feneryolu, Kadıköy, İstanbul
38. Prof. Dr. Feriha Özer
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
39. Prof. Dr. Serhat Özkan
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
40. Prof. Dr. Sehür Sibel Özkaynak
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
41. Doç. Dr.Yaprak Seçil
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
42. Prof. Dr. Hüseyin Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
43. Doç. Dr. Aysu Şen
İstanbul Bakırköy Ord.Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Eği. Ve Araş. Hast. Nöroloji Kliniği
44. Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
45. Doç. Dr.Figen Tokuçoğlu
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
46. Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
47. Doç. Dr. Yakup Türkel
Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
48. Prof. Dr. Zuhal Yapıcı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD
49. Prof. Dr. Jale Yazıcı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD
50. Doç. Dr. Gülsen Babacan Yıldız
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
51. Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Katılımcı Üye:
52. Yrd. Doç. Dr. Emine Mestan
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD